Občanská sféra
     Obce a neziskový sektor
     Podnikatelé

Možnost získání prostředků na zateplení objektů a rekonstrukci zdroje tepla
pro obce a neziskové organizace


Výzvy Operačního programu jsou dlouhodobě zaměřeny na snižování emisí znečišťujících a škodlivých látek, tj. na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a finančních prostředků na vytápění a přípravu teplé vody spolu s ekologizací provozu veřejných budov.

Aktuální výzva Operačního programu je platná do 29.7.2011 s alokací 4 mld. Kč. Příspěvek z Operačního programu pro neziskové subjekty může být až ve výši 90% z uznatelných nákladů.


V rámci výzev Operačního programu životní prostředí,
ale i dalších dotačních programů a investičních akcí obcí Vám nabízíme:
 • Vytipování vhodných objektů pro realizaci úsporných a ekologických opatření.

 • Posouzení vhodnosti realizace výměny zdroje a zateplení. Cílem není navrhovat opatření, která nejsou pro vlastníka objektu přínosem. Cílem je reálné snížení provozních nákladů, snížení emisí znečišťujících a škodlivých látek a celková rekonstrukce objektu.

 • Zpracování relační kalkulace přínosů, nákladů a doby návratnosti bez a s kalkulací dotace.

 • Zprostředkování jednání s pracovníky krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí, kteří zodpoví Vaše otázky k dotčenému programu a možné dotaci.

 • Zpracování  všech relevantních energetických dokumentů (Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy, Energetický štítek).

 • Optimalizaci navrhovaných opatření s akcentem maximálního užitku pro vlastníka budovy (obec).

 • Zpracování Cash – Flow projektu

 • Zpracování projektové dokumentace pro poskytovatele dotace a pro stavební úřad.

 • Kompletní zpracování a vyřízení dotace. Spolupracujeme se zprostředkovali dotací se sídlem v regionu.

 • Optimalizaci financování investice.

 • Posouzení výběrového řízení.

 • Zajištění autorského a technického dozoru.

 • Zajištění kontroly a služeb po realizaci.  Kontrolu správnosti zateplení pomocí snímkování termo kamerou. Vyhodnocení přínosů realizace po 1, 3, 5-ti letech provozu.
Naším záměrem je maximálně Vám pomoci s výrazným snížením finanční náročnosti provozu, s modernizací a ekologizací obecních objektů a to zlepšením tepelné ochrany stavby (zateplení, výměna oken) a rekonstrukcí zdrojů tepla při využití aktuálních dotačních výzev, či při posouzení Vašich záměrů mimo dotační výzvy. Všechny naše služby jsou vedeny snahou o maximálně možný profit pro žadatele a pro nás pozitivní referenci. Vždy preferujeme osobní kontakt, jednání na místě, standardní jsou společná jednání a výjezdy pracovní skupiny s vlastníkem a žadatelem o dotaci. Součástí našeho týmu jsou dlouholetí odborníci s množstvím praktických zkušeností i mladí flexibilní pracovníci. Spolupracujeme se zprostředkovateli dotačních titulů i projekčními a architektonickými kancelářemi.

     Užitečné odkazy:
 
 
 
     Portfolio činností:
     Energetické poradenství
     Energetické audity
     Energetické průkazy a štítky
     Studie proveditelnosti
     Optimalizace a úspory energie
     Obnovitelné zdroje
     Energetická soběstačnost
     Zprostředkování dotace
     Aplikace legislativy
 
     Kontakt:
    Bc. Daniel Kout
    Humpolecká 108/3
    CZ-460 01, Liberec 1     
    daniel.kout@seznam.cz
    tel: +420 737 702 660
    IČO: 75488248
     © 2010 Daniel Kout – FUTURE ENERGY