Občanská sféra
     Panelové a bytové domy
     Podnikatelé

PORADENSKÝ SERVIS PŘI REKONSTRUKCI PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

Nabízíme Vám komplexní pomoc při rekonstrukci a revitalizaci Vašeho bytového (panelového i nepanelového) domu. Našim cílem je dosažení maximálního možného zisku pro vlastníky objektů s maximální možnou úsporou energií a nákladů na nákup energií, při současných nízkých investičních nákladech za podmínky kvalitní realizace. V období 2002 - 2011 jsme se podíleli na zpracování Energetických dokumentů pro rekonstrukci více než 500 panelových a bytových domů po celém území ČR.

Ze závěrů a praktických zkušeností z již realizované celé řady zakázek Vám můžeme nabídnout následující soubor činností:


ZPRACOVÁNÍ:
  • POSOUZENÍ ÚSPOR a NÁKLADŮ na vytápění pro jednotlivá úsporná opatření, jinými slovy PROKÁŽEME jaká opatření představují pro Vás ty nejvyšší přínosy.

  • MANUÁL ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ: sestavíme JEDNODUCHÝ a všem SROZUMITELNÝ MANUÁL určující rozsah a podobu jednotlivých úsporných opatření. Tento manuál Vám zásadně pomůže při jednání s realizačními firmami a posuzování cenových nabídek. Budete přesně vědět CO a JAK na Vašem domě realizovat a ZA KOLIK by úsporné opatření mělo být proveditelné. Poradíme Vám, jaké materiály jsou optimální pro Váš typ objektu, jak se liší jednotlivé ceny a kvalita materiálů.

  • ENERGETICKÉ DOKUMENTY: všechny energetické dokumenty nutné pro realizaci a případné dotace (Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek).

  • ZMĚNA VYTÁPĚNÍ: posouzení zda změna zdroje tepla (např. vlastní plynová kotelna) je pro Vás PŘÍNOSNÁ. Zde upozorňuji na účelovou argumentaci provozovatelů CZT, ale i firem nabízejících realizace objektových kotelen!

  • POSOUZENÍ NABÍDEK REALIZAČNÍCH FIREM

  • VYŘÍZENÍ DOTACE: nabízíme dlouhodobé zkušenosti s administrací všech typů dotačních titulů v ČR.

  • OVĚŘENÍ a KONTROLA PŘÍNOSŮ: vyhodnocení přínosů realizace po 1, 3, 5 letech od realizace, snímkování termokamerou.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ:
  • PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: pro všechny stupně řízení a pro všechny opatření stavebního charakteru a technického vybavení budovy. Zpracovateli jsou dlouholetí znalci z oboru s flexibilním přístupem.

  • STAVEBNÍ DOZOR a kontrolu prováděných opatření

Veškeré činnosti se provádí v zájmu klienta, při požadavku reálných a opodstatnitelných přínosů v podmínkách řešených domů. Vždy probíhají opakovaná jednání s investorem a zástupci realizačních firem, samozřejmostí je i opakovaná prohlídka předmětného objektu a průběžné konzultace.

částečně zateplený panelový dům
snímek termokamerou

     Užitečné odkazy:
 
 
 
     Portfolio činností:
     Energetické poradenství
     Energetické audity
     Energetické průkazy a štítky
     Studie proveditelnosti
     Optimalizace a úspory energie
     Obnovitelné zdroje
     Energetická soběstačnost
     Zprostředkování dotace
     Aplikace legislativy
 
     Kontakt:
    Bc. Daniel Kout
    Humpolecká 108/3
    CZ-460 01, Liberec 1     
    daniel.kout@seznam.cz
    tel: +420 737 702 660
    IČO: 75488248
     © 2010 Daniel Kout – FUTURE ENERGY